Meer bewegen voor ouderen

Meer bewegen voor ouderen

Jammer genoeg worden de lessen “Meer bewegen voor ouderen” door ruimtegebrek niet meer in het TrefpunT geven.

De docent is van het Gemeentelijke Sportbedrijf en de activiteit valt wel onder de paraplu van de Stichting Welzijn Ouderen.

In het verleden werden de lessen gegeven in een zaaltje van sportpark de Roomley, echter het aantal cursisten naam af en de huur voor de ruimte ging “behoorlijk” omhoog.

Vervolgens  is dit groepje met de docent  naar het TrefpunT Senioren gegaan. De ruimte daar is absoluut niet geschikt voor deze activiteit met als resultaat dat er nog slechts 7 dames hieraan deelnemen.

Dezelfde docent geeft ook les in de Eikelaar en enkele dames zijn daar naartoe gegaan. De activiteit is toen halverwege dit jaar, wegens te weinig deelnemers en de te kleine ruimte in het TrefpunT Senioren, opgeheven.

Hoewel deze groep dus geen gebruik maakt van de activiteitenruimte in het TrefpunT Senioren blijft het bestuur van SWO Udenhout zich inzetten om deze groep te ondersteunen.