Het koffiemomentje

Het koffiemomentje

Het koffiemomentje te Udenhout is een organisatie  die onder de vlaggen van de SWO en de KBO met vele enthousiaste en deskundige vrijwilligers werkt. De doelstelling is om bejaarden en hulpbehoevende mensen voor een paar keer per week uit hun eventuele isolement te halen.

Verder is ook iedereen welkom die behoefte heeft aan sociaal contact. Dit proberen we te bereiken door 3 keer per week gezamenlijk koffie te drinken en sociaal contact te onderhouden. Daarbij organiseren we ook een aantal keren per jaar een uitstapje.

Indien nodig worden deelnemers thuis opgehaald  door de vrijwilligers en weer thuisgebracht na afloop van onze activiteiten.

Deelnemers worden ontvangen met koffie en koek en daarna is er ruimte voor kaarten of andere ontspannende spelletjes. Rond 12.00 uur wordt er een lekkere lunch aangeboden met soep en broodjes.

We zijn in 2019 een derde ochtend gestart met nog meer deelnemers, omdat we weten dat er veel meer behoefte bestaat naar dergelijk contact. De enthousiaste vrijwilligers zijn er in ieder geval klaar voor!

Onze deelnemers betalen  € 2,50 per keer. De verschillende instanties dragen hun financiële steentje bij. Zonder deze laatste hulp zouden we ook niet kunnen bestaan.

Stichting Welzijn Ouderen heeft het beheer en de uitvoering van het Koffiemomentje overgedragen aan Contact 50+. Wel blijft de Stichting verantwoordelijk voor financiële ondersteuning van dit prachtige project.

Namens alle deelnemers en vrijwilligers danken wij alle sponsors en iedereen die ons een warm hart toedraagt!